• Format strane: obrezan format + po 3-5 mm sa svih strana koje se obrezuju;
  primer: obrezan format 210×297 mm; neobrezan 215×307 mm;
 • PDF verzija 1.3 (Acrobat 4 kompatibilnost);
 • PDF kreirati bez dodatih markera;
 • Rezolucija slika 300 dpi;
 • Slike u CMYK kolor prostoru;
 • 3 milimetra od linije obreza ne postavljati elemente koji prilikom dorade mogu biti oštećeni (email adrese, http adrese, brojevi telefona i sl.);
 • Tekstovi i linijski crteži obojeni crnom bojom treba da imaju uključenu overprint opciju (K 100%, overprint). Ta opcija omogućava da se karakteri obojeni sa 100% crne boje štampaju preko obojene pozadine bez uklanjanja (bušenja) boje pozadine.
 • Korice: svaka strana pojedinačno + rikna (kao poseban PDF);
 • Uz CD/DVD/USB sa PDF-ovima dostaviti kontrolne otiske, odštampane strane (crno-belo ili kolor). Uneti olovkom paginaciju na nepaginirane strane. Ukoliko se PDF dostavlja na server, kao kontrolnu kopiju pripremiti i verziju u nižoj rezoluciji, sa označenim rednim brojem nepaginiranih strana.
 • Ukoliko su predviđene dodatne boje (spot), PDF pripremiti tako da sadrži sve separacije (CMYK + spot).
 • Ukoliko je predviđena dorada bešavnim povezivanjem a sadržaj unutrašnje strane korice se nastavlja na susednu stranu knjižnog bloka, deo sadržaja će ostati skriven ispod bočno lepljenog dela korice. Ovo je potrebno predvideti i, po potrebi, korigovati tokom preloma strana.

Kako bi se izbegle moguće neusaglašenosti, molimo da za izradu PDF-a poštujete navedene zahteve i koristite podešavanja koja odgovaraju tipu štampe i papira.

InDesign

Rotacija papir tip 3-LWC

Rotacija papir tip SC

Tabačna – coated

Tabačna – uncoated