Контакт

Дирекција
Цетињска 1, 11103 Београд
011 33-73-031, факс 33-73-155
info@politika-ad.com

Штампарски послови
011 33-01-801, 27-14-719, faks 27-14-653
stamparski.poslovi@politika-ad.com

Издавачки послови
011 33-73-262
izdavacki.poslovi@politika-ad.com

Економски, правни и општи послови
011 33-73-261
ekonomski.poslovi@politika-ad.com

Односи са јавношћу
011 33-73-262
pr.sluzba@politika-ad.com

Центар за корпоративно управљање
011 33-01-664, faks 33-01-875
akcije@politika-ad.com

Штампарија
Панчевачки пут 47а
011 33-01-801
uprava@politika-ad.com

Огласна служба
Цетињска 1
011 33-01-349, 33-01-568, 33-01-567
oglasno@politika-ad.com

Тиражна служба
Цетињска 1
011 33-01-640, 33-01-638, faks 33-73-260
tirazno@politika-ad.com

Служба претплате
Цетињска 1
011 33-01-632, 33-01-633, faks 33-73-260
pretplata@politika-ad.com

Website
Цетињска 1
011 33-73-174
web@politika-ad.com

 

Редакције

 

Политикин Забавник
Цетињска 1
011 33-01-452
politikin.zabavnik@politika-ad.com

Мали Политикин Забавник
Цетињска 1
011 33-70-554
mali.zabavnik@politika-ad.com

Илустрована Политика
Цетињска 1
011 33-01-442
ilustrovana@politika-ad.com

Базар
Цетињска 1
011 33-01-473
bazar@politika-ad.com

Свет компјутера
Цетињска 1
011 33-01-495
editors@sk.rs

Вива
Цетињска 1
011 33-01-502
viva@politika-ad.com

Енигматика, Разбибрига
Деспота Стефана 24
011 33-01-487
enigmatika@politika-ad.com