Скупштина акционара

Izvestaj o bitnom dogadjaju

B Odluka o imenovanju zapisnicara i Komisije

A Odluka o izboru predsednika Skupstine

8 Odluka o sprovodjenju zakljuckaVlade RS

7 Odluka o izvoru revizora

6 Odluka o usvajanju izvestaja revizora

5 Odluka o razresenju i imenovanju clanoda NO

4 Odluka o usvajanju izvestaja Nadzornog odbora

3 Odluka o usvajanju godisnjih izvestaja

2 Odluka o usvajanju godisnjih izvestaja

1 Odluka usvajanje zapisnika sa preth Skupstine

1 Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

2 Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju PNM za 2017

3.Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju Politika a.d

4 Odluka o usvajanju izvestaja NO

5 Odluka o usvajanju izvestaja ovlas revizora

6 Odluka o izboru ovlascenog revizora

7 Odluka o sprovodjenju zakljucka

A Odluka o izboru predsednika Skupstine

B Odluka o izboru zapisnicara i komisije

Позив акционарима

Годишњи документ о објављеним информацијама у 2017

9 Одлука о сагласности за вршење друге јавне функције

8 Одлука о избору ревизора за 2017

7 Одлука о усвајању извештаја ревизора

6 Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

5 Одлука о усвајању годишњих извештаја

4 Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne skupstine

3 Odluka o imenovanju zapisnicara i Komisije

2 Odluka o iznoru predsednika Skupstine

1 Izvestaj o bitnom dogadjanju

Odluka sa tel sednice – Zakazivanje redovne skupstine

B.Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje_Politika_Maj2017

A. Odluka o izboru predsednika Skupstine_Politika_Maj2017

6.Odluka o izboru ovlascenog revizora za 2017_Maj2017

5.Odluka o usvajanju izvestaja ovlascenog revizora za 2016_Maj2017

4.Odluka o usvajanju izvestaja NO za 2016_Maj2017

3.Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju Politika a.d. za 2016_Maj2017

1.Odluka o usvajanju zapisnika_Politika_Maj2017

Poziv akcionarima

6 Odluka – pozitivno misljenje

5 Odluka o nastavku reorganizacije

4 Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

3 Odluka i imenovanju Komisije za glasanje

2 Odluka o izboru Predsednika Skupstine

1 Izvestaj o bitnom dogadjaju

6 Odluka o usvajanju izvestaja NO za period maj-okt. 2016

5 Odluka o nastavku reorganizacije_POLI_121016

4 Odluka o usvajanju zapisnika_Politika_ vanredna 2016

3 Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje_Politika 2016

2 Odluka o izboru predsednika Skupstine_Politika vanredna 2016

1 Poziv akcionarima za vanrednu Skupstinu akcionara

8.Poziv akcionarima 2

7. Predlog dopune dnevnog reda

6.Odluka o izboru ovlascenog revizora za 2016-1

5.Odluka o usvajanju izvestaja ovlascenog revizora za 2015

4.Odluka o usvajanju izvestaja NO za 2015

3.Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju Politika a.d. za 2015.

2.Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju PNM za 2015  

1.Odluka o usvajanju zapisnika_Politika 2016-1

0.2.Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje_Politika 2016

0.1. Odluka o izboru predsednika Skupstine_Politika 2016 

0 Poziv akcionarima 1