• Формат стране: обрезан формат + по 3-5 mm са свих страна које се обрезују;
  пример: обрезан формат 210×297 mm; необрезан 215×307 mm;
 • PDF верзија 1.3 (Acrobat 4 компатибилност);
 • PDF креирати без додатих маркера;
 • Резолуција слика 300 dpi;
 • Слике у CMYK колор простору;
 • 3 милиметра од линије обреза не постављати елементе који приликом дораде могу бити оштећени (email адресе, http адресе, бројеви телефона и сл.);
 • Текстови и линијски цртежи обојени црном бојом треба да имају укључену overprint опцију (K 100%, overprint). Та опција омогућава да се карактери обојени са 100% црне боје штампају преко обојене позадине без уклањања (бушења) боје позадине.
 • Корице: свака страна појединачно + рикна (као посебан PDF);
 • Уз CD/DVD/USB са PDF-овима доставити контролне отиске, одштампане стране (црно-бело или колор). Унети оловком пагинацију на непагиниране стране. Уколико се PDF доставља на сервер, као контролну копију припремити и верзију у нижој резолуцији, са означеним редним бројем непагинираних страна.
 • Уколико су предвиђене додатне боје (спот), PDF припремити тако да садржи све сепарације (CMYK + спот).
 • Уколико је предвиђена дорада бешавним повезивањем а садржај унутрашње стране корице се наставља на суседну страну књижног блока, део садржаја ће остати скривен испод бочно лепљеног дела корице. Ово је потребно предвидети и, по потреби, кориговати током прелома страна.

Како би се избегле могуће неусаглашености, молимо да за израду PDF-а поштујете наведене захтеве и користите подешавања која одговарају типу штампе и папира.

InDesign

Ротација папир тип 3-LWC

Ротација папир тип SC

Табачна – coated

Табачна – uncoated