Menadžment Politike AD

ODBOR DIREKTORA

Zefirino Grasi, generalni direktor i predsednik Odbora direktora
Danilo Jakić, član Odbora direktora
Zoran Mošorinski, član Odbora direktora


NADZORNI ODBOR

Jasmina Mitrović - Marić, predsednica Nadzornog odbora
Slobodan Bogunović, član Nadzornog odbora
Kosta Sandić, član Nadzornog odbora
Nemanja Stevanović, član Nadzornog odbora
Suzana Vasiljević, član Nadzornog odboraIzdanja

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana