Skupština akcionara  Levo Desno

Odluka o izboru Predsednika Skupstine

Odluka o izboru Predsednika Skupstine


Odluka i imenovanju Komisije za glasanje

Odluka i imenovanju Komisije za glasanje


Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice


Odluka o nastavku reorganizacije

Odluka o nastavku reorganizacije


Odluka - pozitivno misljenje

Odluka - pozitivno misljenje

Poziv za X vanrednu sednicu Skupstine akcionara 28.4.2017.

Poziv za X vanrednu sednicu Skupstine akcionara 28.4.2017.


Odluka o izboru predsednika Skupstine Politika vanredna 2017

Odluka o izboru predsednika Skupstine Politika vanredna 2017


Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje Politika vanredna 2017

Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje Politika vanredna 2017


Odluka o usvajanju zapisnika Politika vanredna 2017

Odluka o usvajanju zapisnika Politika vanredna 2017


Odluka o nastavku reorganizacije

Odluka o nastavku reorganizacije


Izdanja

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana