Skupština akcionara  Levo Desno

Odluka sa tel sednice - Zakazivanje redovne skupstine

Odluka sa tel sednice - Zakazivanje redovne skupstine


Odluka o izboru ovlascenog revizora za 2017 Maj 2017

Odluka o izboru ovlascenog revizora za 2017 Maj 2017


Odluka o usvajanju izvestaja ovlascenog revizora za 2016 Maj 2017

Odluka o usvajanju izvestaja ovlascenog revizora za 2016 Maj 2017


Odluka o usvajanju izvestaja NO za 2016 Maj 2017

Odluka o usvajanju izvestaja NO za 2016 Maj 2017


Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju Politika AD za 2016 Maj 2017

Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju Politika AD za 2016 Maj 2017

Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje Politika Maj 2017

Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje Politika Maj 2017


Odluka o izboru predsednika Skupstine Politika Maj 2017

Odluka o izboru predsednika Skupstine Politika Maj 2017


Odluka o usvajanju zapisnika Politika Maj 2017

Odluka o usvajanju zapisnika Politika Maj 2017


Izvestaj o bitnom dogadjaju

Izvestaj o bitnom dogadjaju


Odluka o izboru Predsednika Skupstine

Odluka o izboru Predsednika Skupstine


Izdanja

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana