Производи

Производне могућности штампарије

Производи без повеза
Производи шивени жицом
Број страна
књижног блока
Књижни блок
g/m2
Корице g/m2

Формати

мин
макс
рото
табачна
Летак
ротосечено
2
4
40-130
60-300
А3, А4, А5, Δ формат
Карте (ауто, географске…)
савијено на формат
2
2
60-115
мин савијено 115×245, несавијено B1
Инсертер
ротолепљено
8
32
40-90
А4 усправно,
А5 положено, Δ формат
Часопис
Каталог
шивен жицом
       8
160
40-90
60-150
90-300
А3, А4, А5
Књиге
Дебљина књиж.
блока (мм)
Књижни блок
g/m2
Корица
g/m2
Формати
мин
макс
рото
табачна
Интегралне корице
бешавни повез
шивен концем
3
70
40-115
60-135
115-300
А3, А4, А4 положено, А5,
А5 положено, Δ формат
Тврди повез
шивено концем,

лепљено