Priprema za štampu

Priprema štamparske forme

priprema

Priprema štamparske forme je bazirana na digitalnom PDF
radnom procesu.

Materijal za štampu se može dostaviti na FTP server
štamparije ili na nekom od digitalnih medija (CD, DVD, USB i
sl.). Ulazni format je PDF baziran na PDF/X-1a specifikaciji.
Njegova saglasnost se proverava prilikom prijema (Enfocus
PitStop Professional).

Ispravan materijal ulazi u postupke pripreme (elektronska
montaža, probni otisak montaže, CIP3, kalibrisani probni
otisak – proof, RIP). Ploče se osvetljavaju na Kodak termalnim
CTP uređajima.

Procesi pripreme su usaglašeni sa ISO 12647-2 standardom.
Uređaji i oprema koji se koriste u procesima izrade i
kontrole kvaliteta štamparske forme pripadaju najnovijoj
generaciji i obezbeđuju visok i konzistentan kvalitet.

Podešavanja za konekciju na FTP server pomoću FTP klijenta:

host:          80.93.238.5 ili ftp.politika-ad.com
user:          user
password:  user

Pristup je moguć i direktno preko internet pretraživača (browser-a):
http://ftp.politika-ad.com

Ovo je privremeni nalog. Stalni nalog kreira administrator
sistema i obaveštava kupca o korisničkom imenu i šifri.
Dozvoljen je samo upload.

Oprema i softver

Prijem i kontrola PDF-a:  Adobe Acrobat, PitStop Professional
Elektronska montaža:       KIM
CIP:                                     PCSCIP3
Probni otisci:                  Epson 9600, Epson 9800, EFI Colorproof
RIP:                                     Prinergy Evo, Heralequine Navigator
CTP:                                    Trendsetter 800 III Quantum, Magnus VLF Quantum, 
Luscher Xpose! 260

Razvijanje:                         Glunz & Jensen

Merni uređaji

Kontrola tonske vrednosti:  Gretag IC Plate Advanced
Probni otisak:                       Gretag EyeOne
Računarska platforma:         Windows XP / WIndows 2000 Professional
Ofset ploče:                          Kodak Electra XD, Matrix enduro HDX