kk
U štampariji je uspostavljen, održava se i neprekidno
unapređuje sistem upravljanja valitetom. Posedujemo sertifikat
od strane Fogra za ISO 12647-2 standard koji se odnosi na način rada –
od prijema materijala za štampu, preko izrade probnih otisaka
i usaglašavanja mašinskog otiska sa probnim, do same kontrole
tokom proizvodnog procesa.

Kontrola kvaliteta je fokusirana na metode merenja i
kontrolisanja u odnosu na referentne vrednosti (po ISO 12647-2)
u odgovarajućem segmentu proizvodnog procesa.

Kontrola osvetljavanja ofset ploča se obavlja mernim uređajem
Gretag Macbeth IC Plate II uz podršku softvera za analizu i
statistiku izmerenih uzoraka Plate Quality.

kontrolakvaliteta1

Kontrola izrade probnog otiska (proof) se radi mernim uređajem
Gretag Macbeth EyeOne koji je podržan softverom Efi Colorproof
XF Client.

Kontrola u procesu štampe je zastupljena na svim štamparskim
mašinama i vrši se u skladu sa standardom ISO 12647-2
sledećim mernim uređajima:

* KBA Rapida 105 – Litec Densitronic S 2000/105
* Komori 38 SI – Gretag Macbeth D19
* Komori 38 S – SpectroDens Techkon
* Komori 38 D – Quadtech CCS Instrument flight – System Brunner