kk
У штампарији је успостављен, одржава се и непрекидно
унапређује систем управљања валитетом. Поседујемо сертификат
од стране Fogra за ISО 12647-2 стандард који се односи на начин рада –
од пријема материјала за штампу, преко израде пробних отисака
и усаглашавања машинског отиска са пробним, до саме контроле
током производног процеса.

Контрола квалитета је фокусирана на методе мерења и
контролисања у односу на референтне вредности (по ISО 12647-2)
у одговарајућем сегменту производног процеса.

Контрола осветљавања офсет плоча се oбавља мерним уређајем
Gretag Macbeth IC Plate II уз подршку софтвера за анализу и
статистику измерених узорака Plate Quality.

kontrolakvaliteta1

Контрола израде пробног отиска (proof) се ради мерним уређајем
Gretag Macbeth ЕyеОne који је подржан софтвером Еfi Colorproof
XF Client.

Контрола у процесу штампе је заступљена на свим штампарским
машинама и врши се у складу са стандардом ISО 12647-2
следећим мерним уређајима:

* KBA Rapida 105 – Litec Densitronic S 2000/105
* Komori 38 SI – Gretag Macbeth D19
* Komori 38 S – SpectroDens Techkon
* Komori 38 D – Quadtech CCS Instrument flight – System Brunner