Podaci za identifikaciju

Poslovno ime

Politika – akcionarsko društvo za novinsko-izdavačkju i grafičku delatnost, Beograd

Skraćeno poslovno ime

Politika AD, Beograd

Ovlašćeno lice

Zefirino Grasi, generalni direktor

Poreski broj (PIB)

100002524

Matični broj

07021747

Šifra delatnosti

5813

APR

BD45192

Mesto

Beograd

Opština

Stari grad

Adresa

Cetinjska 1

Obveznik PDV-a

DA

Računi kod poslovnih banaka

205-16454-02 Komercijalna banka a.d.
295-1236787-98 Srpska banka a.d.
105-51606-23 AIK banka a.d.

Telefon

011 3373 031

Telefaks

011 3373 155

E-mail

info@politika-ad.com

Web

www.politika-ad.com