Uputstvo za pripremu PDF-a

• Format strane: obrezan format + po 3-5 mm sa svih strana koje se obrezuju; primer: obrezan format 210x297 mm; neobrezan 215x307 mm;
• PDF verzija 1.3 (Acrobat 4 kompatibilnost);
• PDF kreirati bez dodatih markera;
• Rezolucija slika 300 dpi;
• Slike u CMYK kolor prostoru;
• 3 milimetra od linije obreza ne postavljati elemente koji prilikom dorade mogu biti oštećeni (e-mail adrese, http adrese, brojevi telefona i sl.);
• Tekstovi i linijski crteži obojeni crnom bojom treba da imaju uključenu overprint opciju (K 100%, overprint). Ta opcija omogućava da se karakteri obojeni sa 100% crne boje štampaju preko obojene pozadine bez uklanjanja (bušenja) boje pozadine.
• Korice: svaka strana pojedinačno + rikna (kao poseban PDF);
• Uz CD/DVD/USB sa PDF-ovima dostaviti kontrolne otiske, odštampane strane (crno-belo ili kolor). Uneti olovkom paginaciju na nepaginirane strane. Ukoliko se PDF dostavlja na server, kao kontrolnu kopiju pripremiti i verziju u nižoj rezoluciji, sa označenim rednim brojem nepaginiranih strana.
• Ukoliko su predviđene dodatne boje (spot), PDF pripremiti tako da sadrži sve separacije (CMYK + spot).
• Ukoliko je predviđena dorada bešavnim povezivanjem a sadržaj unutrašnje strane korice se nastavlja na susednu stranu knjižnog bloka, deo sadržaja će ostati skriven ispod bočno lepljenog dela korice. Ovu pojavu je potrebno predvideti i, po potrebi, korigovati tokom preloma strana.

Molimo da za izradu PDF-a, kako bi se izbegle moguće neusaglašenosti, poštujete navedene zahteve i koristite podešavanja koja odgovaraju tipu štampe i papira.


InDesign
• noICC

Rotacija papir tip 3-LWC
• Adobe Color Settings
• ICC - ECI - RGB v1.0
• ICC - webcoated v2 r3
• InDesign
• AcroDist

Rotacija papir tip SC
• Adobe Color Settings
• Adobe Color Settings - Color Settings SC
• ICC - ECI - RGB v1.0
• ICC - SC paper eci
• InDesign
• AcroDist

Tabačna - coated
• Adobe Color Settings
• ICC - ECI - RGB v1.0
• ICC - ISO coated v2 eci
• InDesign
• AcroDist

Tabačna - uncoated
• Adobe Color Settings
• ICC - ECI - RGB v1.0
• ICC - webcoated v2 r3
• InDesign
• AcroDistIzdanja

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana