Štampa

U štamparija Politike AD zastupljene su roto akcidenična i tabačna ofset štampa. Tehnološki postupci su usaglašeni sa standardom za ofset štampu 12647-2 i u toku je process sertifikovanja. U procesu štampe koristimo najsavremeniju opremu i metode za kontrolu proizvodnog procesa.

Štamparski kapaciteti:

KBA Rapida 105
mašina za tabačnu ofset štampu
- Maksimalni format 700x1050 mm
- Gramatura papira 60-300 g/m2
- Maksimalna brzina 12.000 otisaka/h
- Broj boja 4/4
- Kontrola otiska Litec Densitronic S 2000/105


Komori 38 SI
roto akcidenična ofset mašina (heat set 16 strana)
- Maksimalni format 630x960 mm
- Gramature papira 40-130 g/m2
- Maksimalna brzina 35.000 otisaka/h
- Broj boja 4/4
- Kontrola otiska Gretag Macbeth D19

Komori 38 S
roto akcidenična ofset mašina (heat set 16 strana)
- Maksimalni format 630x960 mm
- Gramature papira 40-130 g/m2
- Maksimalna brzina 35.000 otisaka/h
- Broj boja 4/4
- Automatska zamena ofset ploča
- Mogućnost roto-lepljenja sa obrezom
- Kontrola otiska SpectroDens Techkon

Komori 38 D
roto akcidenična ofset mašina (heat set 32 strane)
- Maksimalni format 1250x960 mm
- Gramature papira 40-130 g/m2
- Maksimalna brzina 36.000 otisaka/h
- Broj boja 4/4
- Automatska zamena ofset ploča
- Mogućnost roto-lepljenja sa obrezom
- Kontrola otiska i registra Quadtech CCS
- Instrument flight - System BrunnerIzdanja

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana