Podaci za identifikaciju

 

Poslovno ime

Politika - akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku i grafičku delatnost, Beograd
Skraćeno poslovno ime Politika AD, Beograd
Ovlašćeno lice Zefirino Grasi, generalni direktor
Poreski broj (PIB) 100002524
Matični broj 07021747
Šifra delatnosti 5813
APR BD45192
Mesto Beograd
Opština Stari grad
Adresa Cetinjska 1
Obveznik PDV-a DA
Računi kod poslovnih banaka 205-16454-02 Komercijalna banka a.d.
295-1236787-98 Srpska banka a.d.
105-51606-23 AIK banka a.d.
Telefon 011 3373 031
Telefaks 011 3373 155
E-mail info@politika-ad.com
Web www.politika-ad.com

 

Preuzimanje dokumenta u PDF formatu - Podaci za identifikaciju (57,7 kB)


Izdanja

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana