O kompaniji

Politika je osnovana 25. januara 1904. godine kada je pokrenut istoimeni dnevni list. Danas je akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku i grafičku delatnost koje zapošljava oko 330 radnika, od kojih jedna četvrtina ima visoku i višu stručnu spremu. Politika AD je u vlasništvu više od 6.500 akcionara koji poseduju 6.596.896 akcija http://www.crhov.rs. Najveći akcionari su Republika Srbija, Akcionarski fond AD, EPS, PIO fond Republike Srbije Komercijalna banka, AIK banka, PTT... U posedu malih akcionara se nalazi nešto više od 20% vlasništva. Akcijama se trguje na Beogradskoj berzi.

Osnovne delatnosti Politike AD su pružanje štamparskih usluga i izdavaštvo. Kada su u pitanju grafičke usluge, naša štamparija je bila i ostala lider u regionu. Štampamo magazine, knjige, kataloge, brošure, flajere, insertere..., a klijenti su nam najveći izdavači u Srbiji i regionu. Na Grafimi, međunarodnom sajmu grafičke i papirne industrije koji se održava Beogradu, prethodnih godina smo osvojili niz značajnih priznanja. Zlatni pečat za ukupni kvalitet smo dobili 2007. godine. Od nagrada u poslednjih nekoliko godina izdvajamo i Specijalno priznanje Privredne komore Srbije za kvalitet u grafičkoj industriji.


Izveštaj Komisije za glasanje

Izveštaj Komisije za glasanje


Izveštaj o bitnom događaju

Izveštaj o bitnom događaju


Zapisnik sa XXVI skupštine akcionara

Zapisnik sa XXVI skupštine akcionara


Odluka o izboru predsednika Skupštine

Odluka o izboru predsednika Skupštine


Poziv akcionarima

Poziv akcionarima


Odluka o izboru zapisničara i komisije

Odluka o izboru zapisničara i komisije za glasanje


Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju PNM za 2015.

Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju PNM za 2015.


Odluka o usvajanju izveštaja NO za 2015.

Odluka o usvajanju izveštaja NO za 2015.


Odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2016.

Odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2016.


Poziv akcionarima 2

Poziv akcionarima 2


Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije

Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije


Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice


Odluka o usvajanju godišnjih izveštaja

Odluka o usvajanju godišnjih izveštaja


 


Pored štampe, Politika AD se bavi izdavanjem magazina: Bazar, Politikin Zabavnik, Ilustrovana Politika, Viva, Svet kompjutera, Mali Politikin Zabavnik, Enigmatika i Razbibriga. Dnevne novine Politika i Sportski žurnal izlaze u okviru firme Politika novine i magazini, koju smo osnovali 2002. godine sa nemačkim WAZ-om (Westdeutsche Allgemeine Zeitung),sa jednakim udelima. Nakon što je WAZ 2012. godine prodao svoj udeo, sada nam je partner OOO East Media Group iz Ruske Federacije.

Misija Politike je da ostane lider u grafičkoj industriji u Srbiji i regionu, neprekidno uvodeći nove tehnologije, zahvaljujući kojima će biti u prilici da kupcima pruži proizvode višeg kvaliteta, a konkurenciji postavi nove ciljeve koje moraju da dostignu. Kada je u pitanju izdavačka delatnost, magazini Politike AD, svojom tradicijom i ugledom, obavezuju na samo jednu moguću misiju: konstantno podizanje kvaliteta kako bi ovi retki originalno domaći brendovi trajali još dugo, dugo.

Sedište kompanije je u samom centru Beograda, a štamparija se nalazi u Krnjači, sedam kilometara od direkcije.

 


Odluka o izboru revizora za 2015

Odluka o izboru revizora za 2015


Odluka o izboru predsednika Skupštine

Odluka o izboru predsednika Skupštine


Odluka o usvajanju zapisnika

Odluka o usvajanju zapisnika


Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Politika a.d. za 2015.

Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Politika a.d. za 2015.


Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2015.

Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2015.


Predlog dopune dnevnog reda

Predlog dopune dnevnog reda


Poziv akcionarima za vanrednu Skupstinu akcionara

Poziv akcionarima za vanrednu Skupstinu akcionara


Odluka o izboru predsednika Skupstine

Odluka o izboru predsednika Skupstine


Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje

Odluka o izboru zapisnicara i komisije za glasanje


Odluka o usvajanju zapisnika

Odluka o usvajanju zapisnika


Odluka o nastavku reorganizacije

Odluka o nastavku reorganizacije


Odluka o usvajanju izvestaja NO za period maj-okt. 2016

Odluka o usvajanju izvestaja NO za period maj-okt. 2016

 Izdanja

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana