Услови коришћења

▪ Молимо вас да пажљиво прочитате услове и одредбе садржане у овом документу, јер било какво коришћење wеб странице Политика АД подразумева ваше прихватање услова коришћења наведених у овом документу.

▪ Политика АД је учинила све напоре како би осигурала релевантност и тачност информација на овом сајту у тренутку њиховог пласирања. Упркос мерама опреза, могуће је присуство одређених неправилности, као и словних грешака.

▪ Све информације, слике и целокупна интелектуална својина садржане на овом сајту власништво су Политике АД и строго је забрањено коришћење наведеног садржаја без наше писане дозволе. Током процеса коришћења сајта, могуће је преузимање или копирање одређеног садржаја у виду радње која природно проистиче из таквог процеса, с тим што сав преузети материјал може бити намењен искључиво личној употреби. Забрањено је његово повезивање путем линка без наше претходне дозволе.

▪ Задржавамо право да у било ком тренутку и без претходног обавештења, а у циљу побољшања, модификација или измена, привремено или трајно обуставимо рад једног дела или комплетне структуре сајта, уз додатно право ограничења или забране приступа. Корисници се обавезују новим Условима од тренутка њиховог ажурирања или измене, па је препоручљиво да периодично посетите ову страницу и проверите да ли је дошло до одређених измена

▪ Забрањено је коришћење овог wеб сајта у незаконите сврхе, са изричитом забраном слања, коришћења, копирања и постављања непристојног или увредљивог садржаја. Обавезујете се на забрану слања нежељеног промотивног и рекламног материјала, spam-а или било ког другог материјала који може угрозити рад овог сајта или ометати друге кориснике током његовог коришћења.

▪ Неовлашћено или незаконито коришћење wеб сајта Политика АД може довести до кривичног гоњења. Ми ћемо искористити сва правна средства која обезбеђују заштиту ауторских права и интелектуалне својине, заједно са власничким правима.

Сва права задржана © Политика АД 2014.


Издања

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana