Штампа

У штампарији Политике АД заступљене су рото акциденична и табачна офсет штампа. Технолошки поступци су усаглашени са стандардом за офсет штампу 12647-2 и у току је процес сертификовања. У процесу штампе користимо најсавременију опрему и методе за контролу производног процеса.

Штампарски капацитети:

KBA Rapida 105
машина за табачну офсет штампу
- Максимални формат 700x1050 mm
- Граматура папира 60-300 g/m2
- Максимална брзина 12.000 отисака/h
- Број боја 4/4
- Контрола отиска Litec Densitronic S 2000/105


Komori 38 SI
рото акциденична офсет машина (heat set 16 страна)
- Максимални формат 630x960 mm
- Граматуре папира 40-130 g/m2
- Максимална брзина 35.000 отисака/h
- Број боја 4/4
- Контрола отиска Gretag Macbeth D19

Komori 38 S
рото акциденична офсет машина (heat set 16 страна)
- Максимални формат 630x960 mm
- Граматуре папира 40-130 g/m2
- Максимална брзина 35.000 отисака/h
- Број боја 4/4
- Аутоматска замена офсет плоча
- Могућност рото-лепљења са обрезом
- Контрола отиска SpectroDens Techkon

Komori 38 D
рото акциденична офсет машина (heat set 32 стране)
- Максимални формат 1250x960 mm
- Граматуре папира 40-130 g/m2
- Максимална брзина 36.000 отисака/h
- Број боја 4/4
- Аутоматска замена офсет плоча
- Могућност рото-лепљења са обрезом
- Контрола отиска и регистра Quadtech CCS
- Instrument flight - System BrunnerИздања

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana