Производне могућности штампарије

Производи без повеза
Производи шивени жицом

Број страна
књижног блока

Књижни блок
г/м2

Корице
г/м2

Формати

мин

макс

рото

табачна

Летак

ротосечено

2

4

40-130

60-300

 

А3, А4, А5, Δ формат

Карте(ауто, географске…)

савијено на формат

2

2

 

60-115

 

мин савијено 115x245, несавијено Б1

Инсертер

ротолепљено

8

32

40-90

   

А4 усправно,
А5 положено, Δ формат

Часопис
Каталог

шивен жицом

8

160

40-90

60-150

90-300

А3, А4, А5

 

Брошуре

Дебљина рикне (мм)

Књижни блок
г/м2

Корица
г/м2

Формати

мин

макс

рото

табачна

Каталог
Магазин

бешавни повез

3

70

40-115

60-135

115-300

А3, А3 положено, А4, А4 положено,
А5, А5положено, Δ формат

 

меки повез,

шивен концем

 

Књиге

Дебљина књиж.
блока(мм)

Књижни блок
г/м2

Корица
г/м2

Формати

мин

макс

рото

табачна

Интегралне
корице

Бешавни повез
шивен концем

3

70

40-115

60-135

115-300

А3, А4, А4 положено, А5,
А5 положено, Δ формат

Тврди повез

лепљено

 


Издања

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana