Припрема штампарске форме

Припрема штампарске форме је базирана на дигиталном PDF радном процесу.

Материјал за штампу се може доставити на FTP сервер штампарије или на неком од дигиталних медија (CD, DVD, USB и сл.). Улазни формат је PDF базиран на PDF/X-1a спецификацији.
Његова сагласност се проверава приликом пријема (Enfocus PitStop Professional).

Исправан материјал улази у поступке припреме (електронска монтажа, пробни отисак монтаже, CIP3, калибрисани пробни отисак – proof, RIP). Плоче се осветљавају на Кодак термалним CTP уређајима.

Процеси припреме су усаглашени са ISO 12647-2 стандардом. Уређаји и опрема који се користе у процесима израде и контроле квалитета штампарске форме припадају најновијој генерацији и обезбеђују висок и конзистентан квалитет.

Подешавања за конекцију на FTP сервер помоћу FTP клијента:

Host: 80.93.238.5 или ftp.politika-ad.com
user: user
password: user

Приступ је могућ и директно преко интернет претраживача (browser-а):
http://ftp.politika-ad.com

Ово је привремени налог. Стални налог креира администратор система и обавештава купца о корисничком имену и шифри. Дозвољен је само upload.


Опрема и софтвер

Пријем и контрола PDF-а: Adobe Acrobat, PitStop Professional
Електронска монтажа: KIM
CIP: PCSCIP3
Пробни отисци: Epson 9600, Epson 9800, EFI Colorproof
RIP: Prinergy Evo, Heralequine Navigator
CTP: Trendsetter 800 III Quantum, Magnus VLF Quantum, Luscher Xpose! 260
Развијање: Glunz & Jensen


Мерни уређаји

Контрола тонске вредности: Gretag IC Plate Advanced
Пробни отисак: Gretag EyeOne

Рачунарска платформа: Windows XP / Windows 2000 Professional

Офсет плоче: Kodak Electra XD, Matrix enduro HDXИздања

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana