Подаци за идентификацију

 

Пословно име

Политика -  акционарско друштво за новинско – издавачкју и графичку делатност, Београд

Скраћено пословно име

Политика АД, Београд

Овлашћено лице Зефирино Граси, генерални директор
Порески број(ПИБ) 100002524
Матични број 07021747
Шифра делатности 5813
АПР БД45192
Место Београд
Општина Стари град
Адреса Цетињска 1
Обвезник ПДВ-а ДА
Рачуни код пословних банака 205-16454-02 Комерцијална банка а.д.
295-1236787-98 Српска банка а.д.
105-51606-23 АИК банка а.д.
Телефон 011 3373 031
Телефакс 011 3373 155
E-mail info@politika-ad.com
Web www.politika-ad.com

 

Преузимање документа у PDF формату - Подаци за идентификацију (63,5 kB)


Издања

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana