Контрола квалитета

У штампарији је успостављен, одржава се и непрекидно унапређује систем управљања валитетом. Поседујемо сертификат од стране Fogra за ISО 12647-2 стандард који се односи на начин рада - од пријема материјала за штампу, преко израде пробних отисака и усаглашавања машинског отиска са пробним, до саме контроле током производног процеса.

Контрола квалитета је фокусирана на методе мерења и контролисања у односу на референтне вредности (по ISО 12647-2) у одговарајућем сегменту производног процеса.

Контрола осветљавања офсет плоча се oбавља мерним уређајем Gretag Macbeth IC Plate II уз подршку софтвера за анализу и статистику измерених узорака Plate Quality.

Контрола израде пробног отиска (proof) се ради мерним уређајем Gretag Macbeth ЕyеОne који је подржан софтвером Еfi Colorproof XF Client.


Контрола у процесу штампе је заступљена на свим штампарским машинама и врши се у складу са стандардом ISО 12647-2 следећим мерним уређајима:

* KBA Rapida 105 - Litec Densitronic S 2000/105
* Komori 38 SI - Gretag Macbeth D19
* Komori 38 S - SpectroDens Techkon
* Komori 38 D - Quadtech CCS Instrument flight - System BrunnerИздања

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana